Inwestycje budowlane

 • Date
  2007-2024
 • Tools:
  q34

W branży budowlanej zrealizowaliśmy szereg postępowań przetargowych w ramach różnych procesów inwestycyjnych. Uczestniczyliśmy m.in. w realizacji postępowań dotyczących obiektów sportowych, budowy gazociągów i inwestycji infrastrukturalnych w sektorze wodno – kanalizacyjnym, energetycznym oraz w sektorze drogowym.

W ramach projektów związanych z realizacją inwestycji budowlanych polegających na budowie gazociągów, prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli m.in. przy realizacji zamówień publicznych na:

 • budowę gazociągu DN 700 Szczecin Gdańsk – etap I;
 • budowę gazociągów wysokiego ciśnienia i gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Zamawiający: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Projekt współfinansowany ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach POIiŚ;
 • budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rybno – Młynowo;
 • zagospodarowanie złoża Radoszyn;
 • rozbudowę PMG Brzeźnica – wykonanie robót budowlano – montażowych.

W ramach projektów związanych z realizacją inwestycji budowlanych polegających na budowie instalacji wodno-kanalizacyjnych, prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli m.in. przy realizacji zamówień publicznych na:

 • modernizację i rozbudowę Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, gdzie w etapie I wybudowano obiekty umożliwiające przyjęcie i oczyszczenie ścieków z prawobrzeżnej części Warszawy, natomiast w etapie II wybudowano obiekty umożliwiające przyjęcie i oczyszczenie ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy. W wyniku zrealizowanych zamówień publicznych od czerwca 2012 roku w Oczyszczalni „Czajka” regularnie pracuje 10 nowoczesnych linii technologicznych.;
 • budowę układu przesyłowego ścieków z systemu kanalizacyjnego lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”, położonej na prawym brzegu Wisły, kolektorami układu przesyłowego, który stanowi unikalny obiekt inżynieryjny na skalę europejską. Podczas budowy pierwszego w historii tunelu pod Wisłą użyto samobieżnej tarczy drążącej (TBM) i było to premierowe wykorzystanie tej technologii w Polsce;
 • budowę dziesiątków kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnej m.in. budowa kanalizacji oraz przepompowni ścieków na Bielanach (Młociny), budowa w dzielnicy Wawer Kolektora „W”;
 • remont kolektorów prowadzony w ramach zadania pn.: „Rehabilitacja kolektorów sanitarnych <B> i <0> metodą bezwykopową – Etap I” w Mińsku Mazowieckim.

W ramach projektów związanych z realizacją inwestycji budowlanych polegających na budowie i przebudowie dróg, prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli m.in. przy realizacji zamówień publicznych na:

 • przebudowę drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki – Wólka Czarnińska z budową chodnika;
 • rozbudowę drogi gminnej w Wołominie wraz z przebudową elementów sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
 • budowę ul. Południowej w Warszawie.

W ramach projektów związanych z realizacją inwestycji budowlanych polegających na  budowie budynków mieszkalnych, prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli m.in. przy realizacji zamówień publicznych na:

 • budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej w Podkowie Leśnej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu;
 • budowę budynku socjalnego wielorodzinnego, Zamawiający: Gmina Nowy Dwór Mazowiecki;
 • budowę wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Błoniu;
 • budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Engelmana w Błoniu.

W ramach projektów związanych z realizacją inwestycji budowlanych polegających na budowie obiektów sportowych, użyteczności publicznej, prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli m.in. przy realizacji zamówień publicznych na:

 • budowę kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu. Zamawiający;
 • budowę szkoły podstawowej z halą sportową, boiskiem sportowym wraz ze zjazdami, zatokami postojowymi i przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczym, telekomunikacyjnym, elektroenergetycznym przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Warszawie;
 • budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju;
 • budowę budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna z niezbędną infrastrukturą techniczną;
 • budowę boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej – I etap;
 • przebudowę istniejącego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej, Zamawiający: Gmina Rybno;
 • prace budowlane związane z realizacją przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Nadrzecznej w Chełmnie woj. Kujawsko – Pomorskie;
 • budowę pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną z zapleczem szatniowym na górnej płycie stadionu MOSIR przy ul. Piłsudskiego 29 w Ełku;
 • przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim W Białobrzegach.

Related Projects