Infrastruktura i środowisko

Prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli w przygotowaniu i realizacji największych w Polsce inwestycji infrastrukturalnych ukierunkowanych na ochronę środowiska.

W ramach projektów związanych z infrastrukturą i środowiskiem, prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli m.in. przy realizacji zamówień publicznych na:

  • rozbudowę i modernizację Zakładu Wodociągu Północnego w Wieliszewie w ramach którego uruchomiono nowoczesną stację flotacji ciśnieniowej;
  • realizację największej w Polsce stacji ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym na terenie Zakładu Wodociągu Centralnego w MPWiK w Warszawie. Inwestycja polegała na rozbudowaniu istniejącego ciągu technologicznego o dwa nowe zespoły urządzeń: ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym;
  • modernizację i rozbudowę Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, gdzie w etapie I wybudowano obiekty umożliwiające przyjęcie i oczyszczenie ścieków z prawobrzeżnej części Warszawy, natomiast w etapie II wybudowano obiekty umożliwiające przyjęcie i oczyszczenie ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy. W wyniku zrealizowanych zamówień publicznych od czerwca 2012 roku w Oczyszczalni „Czajka” regularnie pracuje 10 nowoczesnych linii technologicznych.;
  • budowę układu przesyłowego ścieków z systemu kanalizacyjnego lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”, położonej na prawym brzegu Wisły, kolektorami układu przesyłowego, który stanowi unikalny obiekt inżynieryjny na skalę europejską. Podczas budowy pierwszego w historii tunelu pod Wisłą użyto samobieżnej tarczy drążącej (TBM) i było to premierowe wykorzystanie tej technologii w Polsce;
  • budowę dziesiątków kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnej m.in. takich jak: budowa kanalizacji oraz przepompowni ścieków na Bielanach (Młociny), budowa w dzielnicy Wawer Kolektora „W”;
  • przebudowę sieci ciepłowniczej Rzeszowa, współfinansowanego ze środków UE z EFS w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013;
  • pomoc techniczną dla JRP przy realizacji projektu polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego;
  • remont kolektorów prowadzony w ramach zadania pn.: „Rehabilitacja kolektorów sanitarnych <B> i <0> metodą bezwykopową – Etap I” w Mińsku Mazowieckim.

Related Projects